27 września 2020 r. dyr. Jerzy Giza został odznaczony przez Wojewodę Małopolskiego Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03