11 stycznia 2019 r. Odbyła się konferencja klasyfikacyjna Rady Pedagogicznej.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03