1 września 2021r. Rozpoczął się nowy rok szkolny (trzydziesty trzeci w historii pierwszej niepublicznej szkoły podstawowej w Polsce po przełomie politycznym 1989 roku). Uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami w swoich macierzystych salach lekcyjnych. Przyjęto do społeczności szkolnej nowych uczniów zarówno do kl. I, jak i do klas starszych (kl. III – Zofia Młynarczyk, kl. IV – Jadwiga Szumilas, kl. VI – Magdalena Fryc, kl. VII – Maciej Fryc, kl. VIII – Wojciech Bieda). Po południu odbyły się w systemie zdalnym zebrania klasowe rodziców z wychowawcami.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03