5 grudnia 2017 r. Z okazji 150 rocznicy urodzin Patrona szkoły, Józefa Piłsudskiego, odbył się apel zorganizowany przez Annę Zientałę i Joannę Słobodę-Żabę. Prowadziły go Julia Franczak i Maja Piwowarczyk. Był przeplatany pokazami pracy plastycznych uczniów o tematyce związanej z Józefem Piłsudskim. Na koniec spotkania głos zabrał również dyr. Jerzy Giza, który za jego motto uznał słowa Marszałka: „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”. Poinformował również, iż decyzją min. Jana J. Kasprzyka, kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Krakowie została odznaczona Medalem PRO PATRIA.ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03