13 kwietnia 2018r.
dyr. Jerzy Giza...
12 kwietnia 2018r.
Odbyło się...
11 kwietnia 2018r.
Dr Anna Zientała...
Stołówka szkolna
Uwaga!!!
NOWY NUMER
RACHUNKU


Godziny pracy
sekretariatu

14 grudnia 2017 r. Nauczyciel bibliotekarz Agnieszka Miśkiewicz zorganizowała „Dzień Komiksu”. Uczniowie zapoznali się z historią komiksu, a tworzyli własne. Podczas akcji zostały zaprezentowane nowe nabytki zakupione do biblioteki szkolnej w ramach Narodo-wego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W organizacji wydarzenia pomagała Anna Zientała.