19 stycznia 2018r.
Uczeń Społecznego...
18 stycznia 2018r.
Uczniowie klasy VII A...
17 stycznia 2018r.
W ramach..
16 stycznia 2018r.
Odbyło się...
14 stycznia 2018r.
W „Gościu Niedzielnym”...
12 stycznia 2018r.
Dotarła informacja...
11 stycznia 2018r.
Nadeszły wyniki...
9 stycznia 2018r.
Ukazał się...
8 stycznia 2018r.
W kolegiacie...
29 grudnia 2017r.
...
27 grudnia 2017r.
Odbyło się...
22 grudnia 2017r.
Odbyła się...
20 grudnia 2017r.
Do etapu...
18 grudnia 2017r.
W 150 rocznicę...
16 grudnia 2017r.
Po raz trzynasty...
15 grudnia 2017r.
Ogłoszono, że...
14 grudnia 2017r.
Nauczyciel bibliotekarz...
Stołówka szkolna
Uwaga!!!
NOWY NUMER
RACHUNKU


Godziny pracy
sekretariatu

14 grudnia 2017 r. Nauczyciel bibliotekarz Agnieszka Miśkiewicz zorganizowała „Dzień Komiksu”. Uczniowie zapoznali się z historią komiksu, a tworzyli własne. Podczas akcji zostały zaprezentowane nowe nabytki zakupione do biblioteki szkolnej w ramach Narodo-wego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W organizacji wydarzenia pomagała Anna Zientała.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03