Występ chóru
w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa
20 września 2012 r.
ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03