Odsłonięcie pomników
Hieronima Dekutowskiego i Józefa Franczaka
28 lutego 2016
ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03