Uroczystość z okazji 90-lecia
podpisania przez Prezydenta RP Ignacego Mościckiego
rozporządzenia reaktywującego Bibliotekę Narodową
26 lutego 2018 r.
ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03