Spotkanie z przedstawicielami
Krakowskiego Szwadronu Kawalerii
im. Józefa Piłsudskiego
7 czerwca 2018
ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03