Spotkanie z mjr hm. Władysławem Zawiślakiem
oraz Robertem Springwaldem
1 marca 2018r.
ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03