80 rocznica napaści hitlerowskich Niemiec
i sowieckiej Rosji na Polskę
17 września 2019 r.
ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03