8 września 2021r. Z okazji beatyfikacji ks. kard. Stefana Wyszyńskiego nauczycielka matematyki i plastyki, Lidia Grabowska, podarowała szkole namalowany przez siebie jego olejny obraz, który zawisł w sekretariacie szkoły.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03