7 lutego 2020 r. W Centrum Kultury w Gdowie Lidia Grabowska i prof. Małgorzata Buczek-Śledzińska prowadziły warsztaty z czerpania papieru.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03