30 styczeń 2020 r. W Miejskim Ośrodku Kultury w Dobczycach odbył się wernisaż prac prof. Małgorzaty Buczek-Śledzińskiej i Lidii Grabowskiej połączony z warsztatami z czerpania papieru.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03