23 maja 2019 r. Odbył się „Dzień Ciast Świata”, z którego całkowity dochód został trady-cyjnie przekazany na rzecz Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. Akcję organizowały: Agnieszka Miśkiewicz i Małgorzata Leśniowska. Zebrano 1422 zł.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03