12 czerwca 2019r.
ks. kanonik Adam...
11 czerwca 2019r.
W auli...
8 czerwca 2019r.
Dotarła informacja...
7 czerwca 2019r.
Uczniowie klas...
5 czerwca 2019r.
Odbyły się...
4 czerwca 2019r.
Delegacja SSP...
2 czerwca 2019r.
W kościele...
1 czerwca 2019r.
Do sakramentu...
29 maja 2019r.
Odbyła się...
28 maja 2019r.
Odbyła się...
24 maja 2019r.
dyr. Jerzy Giza...
23 maja 2019r.
Odbył się...
23 maja 2019r.
Zespół „Mini Jerzyki”...
22 maja 2019r.
dyr. Jerzy Giza...

23 maja 2019 r. Odbył się „Dzień Ciast Świata”, z którego całkowity dochód został trady-cyjnie przekazany na rzecz Hospicjum św. Łazarza w Krakowie. Akcję organizowały: Agnieszka Miśkiewicz i Małgorzata Leśniowska. Zebrano 1422 zł.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03