4 maja 2021r.
Kl. I–III...
2-3 maja 2021r.
Na maszcie...
30 kwietnia 2021r.
Uczniowie klasy...
29 kwietnia 2021r.
Odbyły się...
28 kwietnia 2021r.
Prezes IPN...
23 kwietnia 2021r.
Ogłoszono wyniki...
22 kwietnia 2021r.
Dotarła informacja...
21 kwietnia 2021r.
Dotarła informacja...
16 kwietnia 2021r.
Dotarła informacja...
15 kwietnia 2021r.
Dotarły wyniki...
13 kwietnia 2021r.
Ogłoszono, że...
12 kwietnia 2021r.
Dotarła informacja...
24 marca 2021r.
Ogłoszono, że...
22-24 marca 2021r.
Odbyły się...
19 marca 2021r.
Odbyły się...
17-19 marca 2021r.
Odbył się...
17 marca 2021r.
Ogłoszono wyniki...
16 marca 2021r.
Dotarła informacja...

PRYNCYPIA ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŁECZNYCH NR 1 W KRAKOWIE

§.1.

Słowo, pojęcie i symbol: POLSKA jest w Zespole Szkół przedmiotem szczególnego szacunku, pamięci i uwagi, bo Państwo Polskie jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli.
§.2.

Wychowanie patriotyczno-obywatelskie, poszanowanie tradycji oraz wartości stanowi fundament działalności, a święta państwowe i narodowe (11.XI i 3.V) czczone są czynnie, bo Państwo Polskie wskrzeszone walką i ofiarą najlepszych swoich synów ma być przekazywane w spadku dziejowym z pokolenia na pokolenie.
§.3.

Patroni szkół (Józef Piłsudski i Zbigniew Herbert) stanowią wzorce chwalebnych postaw życiowych w służbie naszej Ojczyzny i wraz z innymi Bohaterami narodowymi, jak również miejscami walk i męczeństwa narodu polskiego, są w szczególnym poszanowaniu, bo każde pokolenie obowiązane jest wysiłkiem własnym wzmóc siłę i powagę Państwa, za co odpowiada przed potomnością swoim honorem i swoim imieniem.
§.4.

W miarę swoich możliwości Zespół Szkół wspiera upamiętnianie Bohaterów narodowych we współpracy ze stowarzyszeniami społecznymi, organizacjami niepodległościowymi, kombatanckimi, oraz instytucjami państwowymi, samorządowymi i kościelnymi.
§.5.

Tradycje i zwyczaje szkolne zapoczątkowane 4 września 1989 roku, czyli w dniu inauguracji działalności Szkoły, są przedmiotem szczególnej troski i szacunku.
§.6.

Flaga Zespołu Szkół jest w poziomie niebiesko-czerwona. Symbolem szkoły podstawowej i gimnazjum jest tarcza heraldyczna dwudzielna w słup. Na części czerwonej znajdują się - w przypadku szkoły podstawowej - inicjały jej patrona (JP), a w przypadku gimnazjum inicjały jego patrona (ZH), natomiast na części niebieskiej w obu przypadkach widnieje "1".
§.7.

Szkoły wchodzące w skład Zespołu posiadają swoje sztandary, na których widnieją Patroni religijni szkół: Matka Boska Loretańska (szkoła podstawowa) i św. Stanisław Kostka (gimnazjum). Sztandarom szkolnym należna jest cześć i uszanowanie, a wejście w skład pocztu sztandarowego sianowi dla uczniów najwyższe wyróżnienie.
§.8.

Prestiżową szkolną nagrodą jest Medal DILIGENTIAE nadawany uczniom za wybitne osiągnięcia w nauce.
§.9.

Dorosłym osobom zasłużonym dla szkół nadaje się Medal DE SCHOLA BENE MERENTIBUS.
§.10.

Najważniejszym elementem systemu dydaktycznego Zespołu Szkół jest cierpliwa, mozolna i długotrwała praca uczniów pod kierunkiem ich nauczycieli. W Zespole nie ma miejsca na lenistwo, zaniedbania i absencję. Obowiązkiem ucznia jest ciągła praca nad swoim rozwojem, a punktualność winna być jego oczywistą zaletą. Nauczyciele, uczniowie i Dyrekcja Zespołu Szkół są dla siebie partnerami wobec postawionego celu, którym jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży.
§.11.

W Zespole obowiązuje zasada posłuszeństwa. Uczniowie są posłuszni nauczycielom i innym pracownikom szkoły, a nauczyciele postanowieniom Rady Pedagogicznej i Dyrekcji Zespołu Szkół.
§.12.

Zespół Szkół wspiera prowadzony przez Rodziców trud wychowawczy, jakkolwiek w żaden sposób go z nich nie zdejmuje. Rodzice mają w każdej chwili prawo do kontaktu z nauczycielami i Dyrekcją Zespołu Szkół w sprawach związanych z edukacją i wychowaniem ich dzieci oraz opieką nad nimi. Są na terenie obu szkół mile widzianymi gośćmi nie tylko w czasie zebrań, lecz także w każdym innym czasie.
§.13.

W Zespole Szkół językiem obowiązującym jest poprawny i kulturalny język polski, pozbawiony nadmiernej potoczności i jakichkolwiek wulgaryzmów. Wszyscy szanują się wzajemnie i dbają o ciepłą, rodzinną atmosferę. W sposób szczególnie grzeczny zwracają się do osób starszych, kobiet i dziewcząt, opiekują się i dbają o mniejszych i słabszych od siebie.
§.14.

W Zespole Szkół zaleca się, aby strój codzienny był skromny i schludny, bez żadnych ekstrawagancji. Podobnie rzecz się ma w odniesieniu do czystości osobistej i ozdób. Natomiast strój galowy przywdziewają uczniowie podczas różnego typu uroczystości szkolnych i pozaszkolnych, a także wyjść do teatrów, kin, filharmonii czy muzeów, bo tak przystoi młodym damom i dżentelmenom.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03