PRYNCYPIA ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŁECZNYCH NR 1 W KRAKOWIE

§.1.

Słowo, pojęcie i symbol: POLSKA jest w Zespole Szkół przedmiotem szczególnego szacunku, pamięci i uwagi, bo Państwo Polskie jest wspólnym dobrem wszystkich obywateli.
§.2.

Wychowanie patriotyczno-obywatelskie, poszanowanie tradycji oraz wartości stanowi fundament działalności, a święta państwowe i narodowe (11.XI i 3.V) czczone są czynnie, bo Państwo Polskie wskrzeszone walką i ofiarą najlepszych swoich synów ma być przekazywane w spadku dziejowym z pokolenia na pokolenie.
§.3.

Patroni szkół (Józef Piłsudski i Zbigniew Herbert) stanowią wzorce chwalebnych postaw życiowych w służbie naszej Ojczyzny i wraz z innymi Bohaterami narodowymi, jak również miejscami walk i męczeństwa narodu polskiego, są w szczególnym poszanowaniu, bo każde pokolenie obowiązane jest wysiłkiem własnym wzmóc siłę i powagę Państwa, za co odpowiada przed potomnością swoim honorem i swoim imieniem.
§.4.

W miarę swoich możliwości Zespół Szkół wspiera upamiętnianie Bohaterów narodowych we współpracy ze stowarzyszeniami społecznymi, organizacjami niepodległościowymi, kombatanckimi, oraz instytucjami państwowymi, samorządowymi i kościelnymi.
§.5.

Tradycje i zwyczaje szkolne zapoczątkowane 4 września 1989 roku, czyli w dniu inauguracji działalności Szkoły, są przedmiotem szczególnej troski i szacunku.
§.6.

Flaga Zespołu Szkół jest w poziomie niebiesko-czerwona. Symbolem szkoły podstawowej i gimnazjum jest tarcza heraldyczna dwudzielna w słup. Na części czerwonej znajdują się - w przypadku szkoły podstawowej - inicjały jej patrona (JP), a w przypadku gimnazjum inicjały jego patrona (ZH), natomiast na części niebieskiej w obu przypadkach widnieje "1".
§.7.

Szkoły wchodzące w skład Zespołu posiadają swoje sztandary, na których widnieją Patroni religijni szkół: Matka Boska Loretańska (szkoła podstawowa) i św. Stanisław Kostka (gimnazjum). Sztandarom szkolnym należna jest cześć i uszanowanie, a wejście w skład pocztu sztandarowego sianowi dla uczniów najwyższe wyróżnienie.
§.8.

Prestiżową szkolną nagrodą jest Medal DILIGENTIAE nadawany uczniom za wybitne osiągnięcia w nauce.
§.9.

Dorosłym osobom zasłużonym dla szkół nadaje się Medal DE SCHOLA BENE MERENTIBUS.
§.10.

Najważniejszym elementem systemu dydaktycznego Zespołu Szkół jest cierpliwa, mozolna i długotrwała praca uczniów pod kierunkiem ich nauczycieli. W Zespole nie ma miejsca na lenistwo, zaniedbania i absencję. Obowiązkiem ucznia jest ciągła praca nad swoim rozwojem, a punktualność winna być jego oczywistą zaletą. Nauczyciele, uczniowie i Dyrekcja Zespołu Szkół są dla siebie partnerami wobec postawionego celu, którym jest wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży.
§.11.

W Zespole obowiązuje zasada posłuszeństwa. Uczniowie są posłuszni nauczycielom i innym pracownikom szkoły, a nauczyciele postanowieniom Rady Pedagogicznej i Dyrekcji Zespołu Szkół.
§.12.

Zespół Szkół wspiera prowadzony przez Rodziców trud wychowawczy, jakkolwiek w żaden sposób go z nich nie zdejmuje. Rodzice mają w każdej chwili prawo do kontaktu z nauczycielami i Dyrekcją Zespołu Szkół w sprawach związanych z edukacją i wychowaniem ich dzieci oraz opieką nad nimi. Są na terenie obu szkół mile widzianymi gośćmi nie tylko w czasie zebrań, lecz także w każdym innym czasie.
§.13.

W Zespole Szkół językiem obowiązującym jest poprawny i kulturalny język polski, pozbawiony nadmiernej potoczności i jakichkolwiek wulgaryzmów. Wszyscy szanują się wzajemnie i dbają o ciepłą, rodzinną atmosferę. W sposób szczególnie grzeczny zwracają się do osób starszych, kobiet i dziewcząt, opiekują się i dbają o mniejszych i słabszych od siebie.
§.14.

W Zespole Szkół zaleca się, aby strój codzienny był skromny i schludny, bez żadnych ekstrawagancji. Podobnie rzecz się ma w odniesieniu do czystości osobistej i ozdób. Natomiast strój galowy przywdziewają uczniowie podczas różnego typu uroczystości szkolnych i pozaszkolnych, a także wyjść do teatrów, kin, filharmonii czy muzeów, bo tak przystoi młodym damom i dżentelmenom.

ul. Forteczna 54
30-437 Kraków
tel.(012) 262-20-94
fax.(012) 262-01-03